Pivná turistika

28.01.2020 12:29 | adrik

Biela Vrana 2020

Organizačný tím Cassovia Homebrew Club (Košické združenie domácich varičov piva) vyhlasuje medzinárodnú súťažnú degustačnú prehliadku doma varených pivných špeciálov BIELA VRANA 2020, ktorá sa uskutoční dňa 22. 02. 2020 (sobota od 09.30 hod.) v priestoroch Pivovar Hostinec, Hlavná 65, Košice, Slovensko.

Stanovené súťažné kategórie podľa BJCP (2015):
A. kategória: 27. Historical Beer: Piwo Grodziskie
(určená držiteľom ocenenia Grand Special Biela vrana 2019 - Ireneusz Misiak)
B. kategória: 15. B - Irish Stout, 16. A - Sweet Stout ,16. D - Foreigh Extra Stout
C. kategória: 26. D - Belgian Dark Strong Ale
D. kategória: 28. B - Mixed Fermentation Sour Beer, 28. C - Wild Speciality Beer
E. kategória: 09. A - Doppelbock
F. kategória: 34. C - Experimental Beer - Slovak Herbal Ale

Víťazné vzorky pív z uvedených kategórií (A - F) budú súťažiť o titul "GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2020"

Viac sa dozvieš na http://www.biela-vrana.sk!