Pivná turistika

02.06.2022 19:34 | Hop´n´Rolla Home Brew Crew

Hop´n´Rolla Home Brew 2022

20.8.2022 Košice @ Pokhoi
Nultá degustačná súťaž Hop'n'Rolla Home Brew Crew

Vážení priatelia a domovariči piva.

Hop´n´Rolla Home Brew Crew s podporou Pokhoi v rámci Hop´n´rolla days organizuje nultú degustačná súťaž (20.8.2022 od 10:00) doma uvareného piva Hop'n'Rolla Home Brew 2022.

Vyhlásené boli kategórie:

A - American Pale Ale 18B
B - Dark British Beer:
Sweet Stout 16A
Oatmeal Stout 16B
Tropical Stout 16C
Foreign Extra Stout 16D
C - Gose s ovocím alebo bez 23 G

Prihlasovať sa môžete na tomto odkaze!

Štartovné / dar na pokrytie nákladov na súťaž za jednu vzorku piva bolo určené na 5 €.

Jeden súťažiaci môže prihlásiť do každej kategórie iba jedno pivo, t.j. maximálne 3 pivá do celej súťaže.

Prihlásená vzorka piva musí byť doručená v 2 (dvoch) sklenených fľašiach (2 x 0,5l, resp. 2 x 0,33 l, 2 x 0,4l). Nepripúšťajú sa PET fľaše ani fľaše s etiketami, logami, potlačenými uzávermi či inými neodstánenými polepmi. Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, organizátor má právo súťažné vzorky zo súťaže vylúčiť.

Prihlásené vzorky pív v príslušnej kategórii budú hodnotené podľa medzinárodných pravidiel a kritérií systému BJCP 2021.
Okrem zaujímavých cien a diplomov (zlato, striebro, bronz) víťaz Best of show bude môcť uvariť svoje víťazné pivo v profesionálnom pivovare pod dohľadom sládka o kapacite 500 l, ktoré bude distribuované pod víťazným názvom s popisom Víťazné pivo Hop´n´Rolla Home Brew 2022.
Naskenované písomné hodnotenia (degustačné hárky) budú zaslané každému súťažiacemu na jeho emailovú adresu

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo zmien.

Kontakt: hopnrollahomebrew@gmail.com