Pivná turistika

27.02.2023 20:05 | adrik

Hop´n´Rolla Home Brew 2023

19.8.2023 Košice @ Pokhoi
Prvý ročník degustačnej súťaže Hop'n'Rolla Home Brew

Vážení priatelia a domovariči piva.

Hop´n´Rolla Home Brew Crew s podporou klubu Pokhoi v rámci Hop´n´rolla days organizuje po minuloročnom nultom ročníku
prvý ročník degustačnej súťaže (19.8.2023 od 10:00) doma uvareného piva Hop'n'Rolla Home Brew 2023.


Vyhlásené boli kategórie:

A) American Pale Ale 18B (výherná kategória z predošlého ročníka)
B) Historical Beer 27: Grodziskie / Lichtenhainer
C) English Porter 13C
D) Double IPA 22A

Začať prihlasovať sa budete môcť čoskoro.

Štartovné / dar na pokrytie nákladov na súťaž za jednu vzorku piva bolo určené na 5 €.

Jeden súťažiaci môže prihlásiť do každej kategórie iba jedno pivo, t.j. maximálne 4 pivá do celej súťaže.

Prihlásená vzorka piva musí byť doručená v 2 (dvoch) sklenených fľašiach (2 x 0,5l, resp. 2 x 0,33 l, 2 x 0,4l atď.).
Nepripúšťajú sa PET fľaše ani fľaše s etiketami, logami, potlačenými uzávermi či inými neodstánenými polepmi.
Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, organizátor má právo súťažné vzorky zo súťaže vylúčiť.

Prihlásené vzorky pív v príslušnej kategórii budú hodnotené podľa medzinárodných pravidiel a kritérií systému BJCP 2021.
Čakajú vás zaujímavé ceny a diplomy (zlato, striebro, bronz) - všetko bude včas upresnené.
Naskenované písomné hodnotenia (degustačné hárky) budú zaslané každému súťažiacemu na jeho emailovú adresu.

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo zmien.

Kontakt: hopnrollahomebrew@gmail.com